Watergewenning & kleuterzwemmen

logo gsf-sportief

Een organisatie van Gezinsbond Ternat, Gezinsbond Wambeek en Gezinsbond Sint-Katherina-Lombeek onder de koepel GSF, de gezinssportfederatie, Groot-Ternat.

Voor wie ?

Kindjes vanaf 3 (het criterium is 3 jaar geworden zijn voor de start van de reeks) t.e.m. 6 jaar (het criterium is nog geen 7 jaar zijn voor de start van de reeks).

Zowel gezinsbondsleden als niet gezinsbondsleden zijn welkom. Ook niet-inwoners van Groot-Ternat zijn welkom.

TOP

Wat ?

10 speelse lessen van een half uur in kleine groepjes

Watergewenning: In een speelse en ongedwongen sfeer worden de kleuters, via allerlei spelvormen, over hun eerste waterangsten heen geholpen en worden ze zich bewust van hun lichaam boven en onder het water. Springen, vlotten en pijlen in het water komen eveneens aan bod.

Kleuterzwemmen: Doorheen de verschillende niveaugroepjes worden de watergewenningsoefeningen stilaan vervangen door echte zwemoefeningen en wordt de basis van de schoolslag aangeleerd. De nadruk wordt gelegd op het uitvoeren van de juiste bewegingen, de kinderen moeten niet “vlugvlug” leren zwemmen. Ze moeten zich wel als een vis in het water voelen.

Dit alles kadert binnen de actie watergewenning en kleuterzwemmen van GSF, de gezinssportfederatie van de gezinsbond. U kan hier doorklikken naar de GSF folder “Wat leert mijn kleuter bij watergewenning en kleuterzwemmen?”

Op het einde van elke reeks krijgt elk kind sowieso een brevet waarop dan wordt aangekruist wat ze al kunnen. Er wordt gewerkt met verschillende brevetjes per groepje zodat rekening gehouden kan worden met ieders niveau. Daarbij worden de brevetten van GSF gevolgd, zie laatste bladzijde van de GSF folder.

TOP

Door wie ?

De lessen worden begeleid door gediplomeerde GSF-monitoren onder het toeziend oog van een gebrevetteerd redder. De administratieve omkadering en de verdere begeleiding van de kindjes rond het zwembad gebeurt door vrijwilligers van de plaatselijke besturen van de gezinsbond groot-Ternat.

TOP

Waar ?

In het gemeentelijk zwembad van Ternat, Van Cauwelaertstraat 40, 1740 Ternat.

TOP

Wanneer ?

10 lessen van een half uur op zondag tussen 12:00 en 14:00. Zowel om 12:00, 12:30, 13:00 als 13:30 start er een groep kinderen voor een les van een half uurtje. Het startuur van uw kind(eren) wordt u meegedeeld bij de bevestiging van de inschrijving.

De kinderen worden per half uur verder verdeeld over 4 verschillende kleine niveaugroepjes met elk een eigen monitor. De kinderen van eenzelfde gezin nemen aan de les deel op hetzelfde half uur. De indeling gebeurt niet op basis van leeftijd, maar op basis van het niveau van het kind.

 

TOP

Prijs ?

Tarief voor gezinsbondleden: 30 Euro voor het eerste kind en 25 Euro vanaf het 2e kind.

Tarief voor niet-leden van de gezinsbond: 45 Euro per kind.

Lessen, verzekering, inkom zwembad, brevetje en badmuts bij eerste deelname zijn hierbij inbegrepen.

Leden van de gezinsbond genieten een aanzienlijke korting omdat de werking kadert vanuit de gezinsbond. Lid worden is echter mogelijk maar niet verplicht. Wenst u lid te worden van de gezinsbond klik dan hier.

Goed om weten: door de meeste mutualiteiten wordt in een tussenkomst voorzien voor de GSF cursussen watergewenning en kleuterzwemmen. Meer info vindt u bij uw mutualiteit. U kan de door ons in te vullen formulieren bezorgen en ophalen aan onze kassa tijdens de lessenreeksen.

TOP

Hoe en wanneer inschrijven ?

+++Voorlopig geen inschrijvingen+++

Indien u wenst in te schrijven, dan stuurt u tijdens de inschrijvingsperiode een aanvraag tot inschrijving naar volgende e-mailadres: kleuterzwemmenternat@gmail.com met vermelding van de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mail van de ouder(s), naam en geboortedatum van het/de in te schrijven kind(eren) en het lidnummer van de gezinsbond of de vermelding dat u geen lid bent.
Zonder al deze gegevens kan uw aanvraag tot inschrijving niet worden verwerkt. Kijk dus goed na of alle gegevens volledig zijn!

De bevestiging van de inschrijving gebeurt per e-mail waarin u het startuur en alle gegevens voor de betaling worden meegedeeld. Indien de reeks intussen al zou volzet zijn wordt u daar eveneens per mail van in kennis gesteld. Het beantwoorden van de mails kan een aantal dagen duren.

TOP

Verzekering

De verzekering gebeurt via GSF en is inbegrepen in de prijs. Indien uw kind voor het eerst deelneemt dient u ons voor de start van de eerste les een ingevulde medische fiche te bezorgen. U kan de fiche hier vinden. Deze medische steekkaart moet effectief in tweevoud ingevuld worden (bovenkant en onderkant).

U hebt 2 mogelijkheden: U vult deze fiche reeds thuis in en brengt deze ondertekend mee naar de eerste les, of u kan ook voor de eerste les ter plaatse aan de kassa een exemplaar invullen en ondertekenen.

TOP

Wat doet de rest van het gezin intussen ?

De ouders mogen niet mee in het klein bad maar zorgen wel voor het omkleden. Tijdens de zwemles van uw kind heeft u 2 mogelijkheden:

  • Je kan intussen zelf in het groot bad zwemmen en betaalt hiervoor ofwel 10 euro  voor een 10-beurtenkaart of €1,50  voor een losse zwembeurt. De 10-beurtenkaart kan gebruikt worden door elk gezindslid en blijft ook geldig voor een volgende reeks. U brengt in dat geval uw kind(eren) zelf tot bij de monitor bij de start van de les. De kaarten die reeds werden aangekocht aan de oude prijs, kan u uiteraard nog verder gebruiken.
  • U kan als ouder ook gewoon toekijken, dan dien je je kind(eren) tot aan de douche te brengen waar iemand van de gezinsbond aanwezig is om ze naar de monitor te brengen en daar haal je ze na het einde van de les terug op. Dit moet dan zonder schoeisel gebeuren en tijdens de les moet je dan van boven op het balkon gaan kijken. Deze werkwijze wordt opgelegd door het zwembad van Ternat omwille van veiligheid en hygiene.
TOP

Wat meebrengen ?

Uiteraard zwemkledij, in het zwembad van Ternat is een badmuts verplicht!

Uw kind krijgt een GSF badmuts bij de eerste deelname. Gelieve zelf de naam van uw kind op de badmuts aan te brengen zodat de monitors uw kind makkelijk kunnen aanspreken. In geval van verlies, beschadiging, vergeten,… kan u een nieuwe GSF badmuts aankopen aan onze kassa voor 2 Euro.

Ook voor de ouders en gezinsleden die intussen in het groot bad zwemmen is een badmuts verplicht. Zwemshorts zijn niet toegelaten. Opbergkastjes voor kleding werken met een muntstuk van 1 euro.

Er worden geen zwembandjes gebruikt, deze remmen de natuurlijke bewegingen en geven de kleuters een vals gevoel van evenwicht. Veel kleuters dragen een zwembril, de monitors geven er echter de voorkeur aan om de les te starten zonder. Zij leren de kleuters met hun hoofd onder water te gaan en door het dragen van een duikbril gaat het effect hiervan verloren. De meeste kleuters zijn bang om onder water te gaan omdat ze water in hun ogen krijgen. Deze angst verdwijnt echter geleidelijk naarmate de kleuter meer en meer onder water gaat met het hoofd.

TOP

Groepsindeling

De groepsindelinggebeurt niet op basis van leeftijd maar op basis van het niveau dat door de monitors bij de start van de eerste les wordt bepaald. Eventuele groepswijzigingen gebeuren in overleg met de monitor.

TOP

Reglementen

Voor de volledigheid vindt u hier ons reglement. Daarnaast blijft het reglement van het gemeentelijk zwembad van Ternat van toepassing. U vindt het hier.

TOP

Contactgegevens

Indien u na het lezen van alle bovenstaande rubrieken alsnog vragen zou hebben kan u contact opnemen met onze administratieve vrijwilligers via E-mail: kleuterzwemmenternat@gmail.com

Links

TOP
Advertenties

%d bloggers liken dit: